در پناهِ خدا در پناهِ خدا .

در پناهِ خدا

مشاوره حسابرسي

مشاوره حسابرسي

در مشاوره هاي حسابرسي شما مي توانيد تمامي عمليات مالي و اسناد مرتبط با اين عمليات را جهت رفع مغايرت هاي احتمالي و خلاهايي را كه در نتيجه نقص مدارك و عملكرد مشخص شده، مورد بازنگري و بررسي قرار دهيد و براي رفع آن چاره اي بيانديشيد.

در اين مشاوره ها مي توانيد انتظار رعايت اصول حسابداري در تهيه صورت هاي مالي، تهيه صورت هاي مالي فاقد تحريف، برآوردهاي حسابداري معقول در شرايط موجود، تعيين سطح اشتباهات و تقلبات (بي اهميت ، بااهميت، اهميت اساسي) در صورت هاي مالي و برنامه ريزي و اجرا جهت كشف تحريفات با اهميت در صورت هاي ماليتان را داشته باشيد.

حسابرسي چيست؟

اگر بخواهيم تعريف ساده اي از حسابرسي شركت ها ارائه دهيم بايد بگوييم اين عمل به معناي بازرسي صورت هاي مالي به منظور كشف سو استفاده ها، تقلب ها و مغايرت‌ صورت هاي مالي با گزارشاتي است كه توسط حسابداران ثبت شده‌ اند. ارائه خدمات حسابرسي به شركت ها، مديران را براي ارتقا سيستم مالي ياري مي دهد.

 

معرفي مدير گروه مشاوره حسابرسي

جناب آقاي افشين فتحي

سوابق كاري مهم:

  • رئيس حسابداري گروه فن آوا – شركت فن آوا كارت
  • معاون مالي، اداري و برنامه ريزي اقتصادي شركت تجارت الكترونيك بانك دي
  • معاون مالي، اداري و برنامه ريزي اقتصادي بهروي تهران بزرگترين شركت مهندسي ريلي كشور

 

گواهينامه ها و افتخارات:

  • عضو انجمن مهندسي مالي ايران و خاورميانه
  • عضو انجمن حسابداري مديريت
  • تجزيه و تحليل صورتهاي مالي مطابق با استانداردهاي روز
  • ايزو – IMQ
  • مسلط به قوانين ماليات و ماليات بر ارزش افزوده و تحليل مفاهيم
  • كدينگ سيستم هاي حسابداري و قيمت تمام شده
  • لايحه نويسي و

 

مشاور حسابرسي كيست؟

مشاور حسابرسي فردي است كه علاوه بر گذراندن تحصيل در رشته حسابداري و داشتن تحصيلات عاليه در اين رشته، دوره هاي تكميلي حسابرسي را گذرانده و پس از شركت در آزمون حسابرسي، گواهي نامه مورد نياز اين رشته را كسب كرده است، كار اين مشاوران در اين نقطه به پايان نمي رسد بلكه مشاوران حسابرسي بايد حداقل ? سال سابقه كار حسابداري يا ? سال سابقه كار حسابرسي داشته باشند تا بتوانند به جامعه مشاوران حسابرس بپيوندند، اين مشاوران علاوه بر دامنه وسيع اطلاعات و اشرافي كه به تمامي امور حسابداري دارند با نگاه تيزبين خود قادر به كشف تقلب و اختلاف حساب هاي احتمالي به سريع ترين شكل ممكن هستند.

 

وظايف مشاور حسابرسي چيست؟

بازرسي صورت هاي مالي و حسابهاي موسسه يا بنگاه و مقايسه آنها با اصول و استانداردهاي حسابداري

جمع آوري ارقام و تحليل آماري

كنترل و بررسي عمليات حسابداران و بررسي صحت گزارشات ارسال شده توسط آنها

ارائه گزارش بررسي‌هاي خود به هيئت مديره، سهامداران، بانك‌ها و ساير افراد ذينفع

بررسي صحت عملكرد كاركنان و حسابداران

ارزيابي سيستم گزارش مالي شركت

ارائه پيشنهاد جهت پيشرفت، توسعه و كنترل امور واحد تجاري

بررسي صحت گزارش هاي ارائه شده توسط حسابداران

جلوگيري از بروز تقلب و سوء استفاده مالي

ارزيابي توان مالي بنگاه و ارائه راهكار جهت پيشرفت و ساماندهي امور مالي

 

pcel_s6.png

ايجاد ارتباط مؤثر بين گروه حسابرسي و مديران و مسئولين دستگاه تحت حسابرسي در انجام حسابرسي عملكرد از اهميت حياتي برخوردار است، اين ارتباط ديدگاه حسابرسان در خصوص جنبه‌هاي مختلف موضوع در دستگاه مورد حسابرسي را نيز بهبود ميبخشد.

 

مزاياي مشاوره حسابرسي مالياتي چيست؟

انجام حسابرسي براي هر مجموعه اي مزاياي بسياري در پي دارد، اما زماني كه پاي حسابرسي به حيطه ماليات ها مي رسد انجام آن ضرورتي قانوني مي گردد، برخي از مزاياي اين نوع حسابرسي را با هم مرور مي كنيم:

جمع‌آوري داده‌هاي صحيح و معتبر از شرايط مالي موسسات و شركت ها (اين اطلاعات مي توانند ديد كاملي از شرايط به مديران بدهند)

تعيين مقدار و كيفيت دقيق داده هاي مالي كه در كسب و كار موجود است

پيشگيري از مشكلات و جريمه‌هاي احتمالي ناشي از دير پرداختن ماليات و ارائه راه حل در صورت نياز

بررسي وضعيت شركت جهت استفاده از تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مالياتي

تهيه لوايح مالياتي جهت ارائه در مراحل مختلف حل اختلاف مالياتي

مهمترين نقش حسابرس در رسيدگي به صورت هاي مالي اعتباردهي است. منظور از اعتباردهي حسابرسان عبارت است از ايجاد اطمينان نسبت به قابليت اتكاي صورت هاي مالي.

 

چرا مشاور حسابرسي براي نظارت بر فعاليت حسابداران ضروري است؟

هرچند داشتن نگاه مثبت نسبت به كارمندان به ويژه كاركنان قسمت حسابداري، همواره به عنوان ضرورتي در دستور كار صاحبين مشاغل قرار دارد، اما اين واحد هم مي تواند بستر ناهماهنگي هاي شايان توجهي گردد و ضررهاي مالي چشمگير و گاها ورشكستگي يك بنگاه اقتصادي را رقم بزند، با اين اوصاف همانگونه كه بي اعتمادي چالش آفرين است، داشتن اطمينان تمام و كمال بدون هيچگونه بازرسي هم مي تواند چالش هاي چشمگيري را در آينده رقم بزندكمي دقت در سئوالات زير ضرورت استفاده از خدمات حسابداري را برايمان واضح مي نمايد:

آيا مي‌توان تمامي حسابداران را با يك چشم ديد؟

آيا در هياهوي تراكنشات، به ويژه در مجموعه هاي بزرگ اما بي نظم احتمال سوء استفاده مالي وجود ندارد؟

آيا مي‌توان تمام حساب‌ها از جمله اسناد و مدارك تجاري يك مجموعه را به دست يك كارمند سپرد؟

آيا اطمينان چشم بسته و بيش از حد در دراز مدت زمينه ساز فساد و فريبكاري در يك شخص نمي شود؟

اگر يك مدير يا سهامداران يك موسسه از حساب و كتاب هاي مكتوب و اعداد سر در نياورند، چگونه مي توانند متوجه دزدي از دارائي ها و حساب هايشان گردند ؟

اين در حاليست كه ممكن است گاهي تك تك اعضاي شركت نيز با يكديگر هماهنگ و هم راستا بوده، اما در جهتي خلاف قانون حركت نمايند كه در اين شرايط نيز ارائه گزارشي دقيق و بي‌طرفانه از سوي يك حسابرس به اداره ماليات يا سازمان حسابرسي كشور لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.

دروغگويان مي‌توانند عدد‌سازي كنند و اعداد مي‌توانند دروغ بگويند

 

خدمات مشاوره حسابرسي شامل چه مواردي مي شود؟

خدمات حسابرسي در زمينه هاي گوناگوني ارائه مي گردد، نگاهي به زمينه هاي كاركرد حسابرس و شرح وظايف او در اين قسمتها مي اندازيم:

مشاوره حسابرسي صورت هاي مالي

صورت هاي مالي انواع گوناگوني دارد كه شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع و صورت وجوه نقد مي‌گردد. حسابرسي اين صورت ها با هدف حصول اطمينان از مطابقت تمامي اسناد مربوط به صورت هاي مالي با استانداردهاي آن انجام ميگردد .

مواردي چون تاييد وجوه، ارزشيابي، كامل بودن، چگونگي ارائه و افشا تمامي اهداف حسابرسي اقلام مندرج در صورت هاي مالي در حسابرسي صورت هاي مالي بايد بررسي و استخراج گردند. اين نوع حسابرسي با هدف اعتبار بخشيدن به صورت هاي مالي انجام مي گردد، در حقيقت اين اعتبار دهي پس از بررسي تمامي اسناد و مدارك و اعلام مطابقت آنها با استانداردهاي حسابرسي انجام ميگيرد .

اين اعتباربخشي براي ذينفعان و استفاده كنندگان از اين صورت ها اين امكان را به وجود مي آورد كه اهدافشان را با اطمينان كامل در اين صورت هاي مالي پيگيري نمايند، به همين دليل هم حسابرسي اين صورتها و چگونگي انجام آن از اهميت ويژه اي برخوردار است، حسابرسي صورت هاي مالي به دو صورت داخلي و خارجي انجام و به مديريت گزارش مي شود، ولي در حسابرسي خارجي گزارش دهي به ارگان هاي خارجي و ذيربط هم انجام مي گردد.

 

حسابرسي عملياتي

حسابرسي عملياتي يكي از مهم ترين انواع حسابرسي است كه در تصميمات مديريت هم تاثير بسيار زيادي دارد، اين گونه از حسابرسي به جهت تاثير بالا و صرفه اقتصادي انجام ميگيرد، در حقيقت در اين روش فرآيند اثر بخشي، كارايي و صرفه داشتن فعاليت هاي شركت توسط حسابرسان مورد بررسي قرار ميگيرد .

مديران از طريق نتايج حاصل از اين حسابرسي نسبت به عملكرد مالي خود تصميم اتخاذ مي نمايند و اين امكان وجود دارد كه استراتژي هاي مالي خود را هم تغيير دهند، به همين علت بايد در نهايت دقت و تخصص انجام و به افراد خبره سپرده گردند.

ميخواي اطلاعات حسابرسي خودت رو بيشتر كني؟؟؟

 

مشاوره حسابرسي مالياتي

ماليات و پرداخت آن در تمامي كسب و كارها جايگاه خاص خود را دارد، پرداخت هايي كه با نام ماليات انجام مي گردد بايد علاوه براينكه داراي اسناد و مدارك كافي است در جايي هم ثبت و نگهداري شود، در حسابرسي مالياتي تمامي اين اسناد و مدارك مالياتي مورد بررسي قرار مي گيرد.

حسابرس مالياتي بايد دقيق بداند كه موسسه مربوطه شامل كدام دسته ازماليات ها مي گردد و چه مداركي را بايد فراهم نمايد، در اين نوع حسابرسي بايد اطلاعات صحيح و قابل ارزشيابي ارائه گردد، همچنين در اين نوع حسابرسي مي توان عواقب عدم يا دير كرد در پرداخت پاره اي از ماليات ها را كم كرد كه البته تمام اين موراد بسته به تبحر و تخصص شخصي است كه عمليات حسابرسي را بر عهده دارد.

اسنادي كه در اين نوع حسابرسي مورد بررسي قرار ميگيرند و نياز به ارائه آنها وجود دارد شامل اسناد ماليات بر ارزش افزوده، گزارشات فصلي و اظهارنامه هاي مالياتي مي گردد . گفتني است كه ارسال اظهارنامه هاي مالياتي نزد حسابرس قبل از ارسال مي تواند مانع علي الراس شدن گرديده و از اتلاف وقت و منابع جلوگيري نمايد.

 

گزارش حسابرسي جهت اخذ وام

اين گزارش ها جهت ارائه به بانك ها براي اخذ وام و تسهيلات هم استفاده مي گردد كه البته براساس قوانين داخلي بانك ها در صورتي كه نتايج حسابرسي مورد تاييد بنگاه مربوطه باشد و تمامي اسناد و مدارك مالي و مالياتي بدون نقص يا فاقد نقصهاي بزرگ باشد صاحبان مشاغل مي توانند از آن اسناد جهت درخواست وام از بانك ها استفاده نمايند. البته نحوه ارائه اين مدارك به بانك ها از فرمت خاصي تبعيت مي نمايد و ارائه دهندگان بايد از اين جزئيات و الزامات مطلع باشند.

هزينه مشاوره حسابرسي

هزينه ي مشاوره حضوري بسته به ميزان ساعت، شهرت و تبحر فرد مشاور مي تواند متغير باشد، اما زماني كه شما از مشاوره حسابرسي تلفني مي خواهيد استفاده كنيد هزينه ها براساس هر دقيقه اي كه با مشاور صحبت مي كنيد محاسبه مي شود. با نصب اپليكيشن آرموو مي توانيد از تمام مراحل، هزينه ها و روش هاي اجراي مشاوره اطلاعاتي كسب كنيد تا با خيال راحت و اطمينان خاطر بيشتر با مشاوران ما تماس حاصل فرماييد.

 

درباره مشاوره حسابرسي، آيا مي دانستيد؟

تحصيل بيش از ?? درصد درآمدهاي مستمر سالانه يك موسسه حسابرسي از يك صاحبكار يا گروه صاحبكار خاص، براي مدتي بيش از ? سال مي تواند موجب بروز شك و ترديد و ابهام نسبت به استقلال موسسه حسابرسي گردد.

انجام عمليات حسابرسي يك صاحبكار براي مدتي بيش از ? سال توسط يك مسئول كار و بيش از ? سال با مسئوليت يك شريك ممكن است باعث خدشه دار شدن استقلال حسابرس شود.

چنانچه قبل از اتمام كار حسابرسي، صاحبكار تصميم به تغيير حسابرس داشته باشد، حسابرس جايگزين بايد جامعه حسابداران رسمي ايران را از اين موضوع مطلع نمايد.

هرچه سطح اهميت بالاتر باشد، خطر حسابرسي كاهش مي يابد.

هنگامي كه خطر ذاتي و كنترل بالا باشد، حسابرس با افزايش آزمون هاي محتوا، خطر عدم كشف را به سطح قابل پذيرش كاهش مي دهد.

هنگامي كه خطر كنترل بالاست، خطر عدم كشف قابل قبول بايد پايين باشد تا خطر حسابرسي به سطحي قابل قبول كاهش داده شود.

قابل اتكاترين شواهد حسابرسي، مشاهدات حسابرس است.

ماموريت آرموو در مشاوره حسابرسي

مشاوران حسابرسي آرموو با بررسي دقيق، همه جانبه، كارشناسانه و موشكافانه موضوعاتي كه طرح مي نمائيد و با استفاده از تمام ابزارهاي به روز در حسابرسي عملكرد (شاخص ها، معيارها و سنجه هاي معتبر) و اتخاذ رويكردهاي معتبر و حرفه اي (مقايسه با معيارها، مقايسه با عملكردهاي برتر و مانند آن)، توجيحات فني خود در خصوص صحت و اعتبار رويكردها، رفع مغايرات احتمالي را ابراز مي نمايند و با اطمينان به فرآيند، نتايج، يافته هاي خود توصيه هايي را در قالب مشاوره هاي حسابرسي به وضوح بيان مي نمايند، اين توصيه ها ميتواند در تهيه  آئين نامه ها و دستورالعملهاي داخلي بنگاه ها موثر باشد كما اينكه از تاثير راهنمايي هاي مشاوران آرموو در زمينه پلمپ دفاتر قانوني ، تحرير دفاتر قانوني ، تهيه و ارسال اظهارنامه هاي مالياتي نمي توان غافل شد .

 

براي رفع ابهامات خود در خصوص حسابرسي و بررسي صورت هاي مالي خود با مشاوران ما تماس بگيريد

 مي توانيد از طريق اپليكيشن يا مشاوره تلفني (?????-???) با مشاور خود ارتباط برقرار نمائيد.

 

منبع: https://www.armoo.co/audit-advice/


برچسب: مشاوره حسابرسي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۵۹:۳۶ توسط:صمن موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :